Tarot legging van Berthe van Soest

Niet geschikt voor beginner.

Deze tarotlegging gaat over jouw kwaliteiten die je helpen om een opgave in je situatie van dit moment tot een goed einde te brengen.

De tarotlegging is geïnspireerd door Lammas, een Keltisch jaarfeest om het begin van het oogstseizoen te vieren. De oogst binnenhalen is een groot en belangrijk karwij, een opgave waar veel verschillende kwaliteiten voor nodig zijn. Er is inzet, doorzettingsvermogen en kracht voor nodig. Intuïtie is noodzakelijk, om te weten wanneer het gaat regenen en je haast moet maken. Het is belangrijk in te zien wanneer je te moe bent om nog door te werken, omdat je anders fouten maakt die jou of een ander letsel brengen. Het is belangrijk dat je af kunt wegen wanneer je hulp nodig hebt en wanneer je het alleen afkunt. Het is nodig de gereedschappen goed schoon te maken en te onderhouden, en de oogst veilig op te slaan. Er komt heel wat kijken bij oogsten.

Om de oogst binnen te halen van de opgaven waar wij voor staan in ons leven, hebben we ook al onze kwaliteiten nodig. Deze tarotlegging laat je de opgave zien in jouw situatie en de vaardigheden die jij bezit om die opgave tot een goed einde te brengen en zo je oogst binnen te brengen. Verdeel je tarotspel in vijf stapeltjes: de Grote Arcana, de Staven, de Bekers, de Zwaarden en de Pentakels.

Legpatroon
——5—–
3—–1—–4 Eddie: “Maar ik zal gewoon 1 2 3 4 5 doen, ik hou van het simpel, zeg maar”.
——2——

Kaart 1: De opgave (Grote Arcana)
De eerste kaart komt uit de Grote Arcana en laat jouw opgave zien van dit moment. Relateer de kaart die je trekt aan iets belangrijks dat op het ogenblik speelt in je leven. Het is belangrijk dat je weet voor welke opgave de kaart staat voordat je verder gaat met het duiden van de rest van de kaarten (kaart 2-5). Dan is het duidelijker welke kwaliteiten de volgende kaarten tonen om je opgave aan te gaan. De vraag om deze eerste kaart mee te trekken luidt: Wat is de belangrijkste opgave van dit moment?

Kaart 2: je grootste kwaliteit uit de Staven
De tweede kaart trek je uit het stapeltje Staven kaarten. Staven horen bij het element vuur en vertegenwoordigen passie, inspiratie, gedrevenheid, enthousiasme, creativiteit, ontwikkeling, inventiviteit, energie en actie. De vraag voor je kaart is: Wat is mijn kwaliteit uit de Staven kaarten, waarmee ik de opgave (kaart 1) tot een goed einde kan brengen, de oogst binnen kan halen?

Kaart 3: Je grootste kwaliteit uit de Bekers
De derde kaart komt uit de serie Beker kaarten. Bekers horen bij het element water. Ze symboliseren gevoelens, liefde, dromen, heling, vruchtbaarheid, versmelting, vruchtbaarheid, voorstellingsvermogen, de kunsten, intuïtie en plezier. De vraag om de kaart bij de trekken luidt: Wat is mijn grootste kwaliteit uit de Bekerkaarten die mij helpt bij mijn opgave (kaart 1) om mijn oogst binnen te brengen?

Kaart 4: Je grootste kwaliteit uit de Zwaarden
De vierde kaart tret je uit het stapeltje Zwaarden kaarten. Zwaarden horen bij het element lucht en staan voor het denken, voor conflicten en de noodzaak die te beslechten, voor beslissingen, voor het willen weten van de waarheid, voor helderheid, voor het laten gaan van oude gedachtenpatronen, voor het doorhakken van knopen, moed, organisatie talent, tot de kern komen, en het losmaken van wat beperkend voor je is. De vraag voor de kaart luidt: Wat is mijn grootste kwaliteit uit de Zwaardenkaarten die nodig is voor mijn opgave (kaart 1)?

Kaart 5: Je grootste kwaliteit uit de Pentakels
Pentakels zijn verbonden met aarde en vertegenwoordigen: manifestatie, tot wasdom brengen, voeding, geld, werk, veiligheid, te verrichten arbeid, stabiliteit, doorzettingsvermogen, eigenwaarde, delen, geven en ontvangen, bezitten, armoede en rijkdom, genot. De vijfde kaart komt uit de Pentakels. De vraag om je kaart mee te trekken is: Wat is mijn grootste kwaliteit uit de Pentakelkaarten die helpt om mijn opgave (kaart 1) het hoofd te bieden en mijn oogst binnen te brengen?

Kijk tot slot naar het geheel en vat in vier kernachtige statements samen welke kwaliteiten je hebt om je opgave tot een goed einde brengen, om je oogst binnen te brengen.

Bron: https://www.berthevansoest.nl

Delen

0 reacties

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *