Numerologische Tarot aanpak: ‘Reken je persoonlijkheidskaart en zielskaart uit!’

Voor het berekenen van de Ziels-en Persoonlijkheidskaart heb je je geboortegegevens nodig. Tel om te beginnen de cijfers van dag, maand en jaar van je geboorte op. Dit levert een getal op dat je verder moet herleiden tot je het nummer van een kaart van de Grote Arcana (een nummer tussen 1 en 22 dus). De kaart die je op een numero logische wijze hebt berekend, verbeeldt je innerlijke en uiterlijke kwaliteiten: laat de archetypische afbeelding inwerken op je verbeelding, een techniek die Jung “actieve imaginatie” noemde. Anders gezegd: dagdromen terwijl je de kaart bekijkt…

De persoonlijkheidskaart in de tarot

Wanneer je je persoonlijkheidskaart na berekening hebt gevonden, krijg je inzicht in je fundamentele eigenschappen. De persoonlijkheidskaart is goed te vergelijken met de astrologische duiding van de Ascendant (het teken dat aan de Oostelijke horizon stond toen je werd geboren).

Wat vertelt de persoonlijkheidskaart je?

Net zoals de Ascendant geeft de persoonlijkheidskaart informatie over de manier waarop je op de buitenwereld reageert en hoe je bij anderen overkomt. De wijze waarop je reageert heeft te maken met ervaringen uit het verleden en komt meestal niet overeen met wie je wezenlijk bent. Daarvoor moet je je zielskaart bekijken.

Je zielskaart in de tarot

Je zielskaart stelt, zoals de naam suggereert, je diepere Zelf of innerlijke wezen voor. Het zijn eigenschappen en drijfveren waarvan je je niet erg bewust bent en die niettemin inwerken op je leven.

Wat vertelt de zielskaart je?

Algemene betekenis: je karmische doel: je ziel kwam hier op aarde met een bepaalde bedoeling die wordt weerspiegeld in de zielskaart die de tarot oplevert. Het is volgens aanhangers van de reïncarnatie overigens een doel dat in vele opeenvolgende levens wordt nagestreefd. Ze stelt met andere woorden je innerlijke motivatie voor. De zielskaart is te vergelijken met de astrologische duiding van de plaatsing van de Maan (je ziel en onbewuste zelf) en de Noordelijke Maansknoop (symbool voor het karma in dit leven) in je horoscoop.

Berekening van de persoonlijkheids- en zielskaart

Er zijn verschillende ’telsystemen’ in omloop. De eenvoudigste is meteen ook de meest gebruikte. De berekening ervan komt erop neer dat je een som maakt van alle cijfers van dag, maand en jaar van je geboorte. Als het bekomen getal groter is dan 22, dan doe je verder tot je een getal bekomt in de reeks van 1 tot 21. Je persoonlijkheidskaart heeft een dubbel cijfer (10, 11,… tot 21); je zielskaart slechts één cijfer (0, 1,… tot 9).

Voorbeelden
De eerste cijfersom levert de persoonlijkheidskaart op. Als je die som verder kunt herleiden tot 1 cijfer, dan levert dit je zielskaart op.

Stel: je bent geboren op 16 juni 1986 (16/6/1986).

 • Maak de som van alle cijfers: 1+6+6+1+9+8+6= 37.
 • Dat is groter dan 22, dus herleid nu verder: 3+7=10.
 • De tarotkaart met nummer 10, Rad van Fortuin, is je persoonlijkheidskaart.
 • Herleid verder: 1+0=1. De tarotkaart met nummer 1 uit de Grote Arcana, De Magiër, is je zielskaart.

Stel: je bent geboren op 3 maart 1954 (3/3/1954).

 • Maak de som: 3+3+1+9+5+4=25.
 • Herleid verder: 2+5=7
 • De tarotkaart met nummer 7, De Zegewagen, is je zielskaart.

Stel: je bent geboren op 15 januari 2005 (15/1/2005).

 • Maak de som: 1+5+1+2+5=14.
 • De tarotkaart met nummer 14, Gematigdheid, is je persoonlijkheidskaart.
 • Tel nu de aparte cijfers op: 1+4=5.
 • Zoek nu de 5e tarotkaart van de Grote Arcana: De Paus (ook: Hiërofant) je zielskaart.

Geval: zielskaart en persoonlijkheidskaart zijn dezelfde
Bij sommige personen is de zielskaart dezelfde als de persoonlijkheidskaart: dat is het geval wanneer de som van alle cijfers van dag, maand en jaar van geboorte kleiner is dan 10. Door tarotlezers die in reïncarnatie geloven, wordt dit beschouwd als een aansporing om in dit leven aan de bestemming van je ziel te werken. Die bestemming wordt aangegeven door de berekende tarotkaart en je hoeft dus alleen maar die betekenis te lezen.

Voorbeeld
1 februari 2000=1+2+2=5. Kan niet verder herleid worden.

Geval: De verkregen cijfersom is gelijk aan 22
Wanneer dit het geval is, merk je dat er geen enkele kaart van de Grote Arcana het nummer 22 draagt. 22 wordt dan 0 (De Nar of ‘Dwaas’).

Voorbeeld
5 juli 1900: 5+7+1+9=22.

Delen

0 reacties

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *